Risicomatrix

Risicomatrix rioolafsluiters.

Bepalend voor de veiligheid van de opblaasbare afsluiter is dat deze de juiste diameter en juiste druk hebben. Is de afsluiter te hard opgeblazen dan kan deze scheuren en losschieten. Janssen Rioleringstechniek - onder meer in samenspraak met Royal Haskoning DHV en Aquafin – deze aspecten samen in de richtlijn voor het veilig plaatsen van opblaasbare rioolafsluiters. Het resultaat is een matrix die in één oogopslag duidelijk maakt welk type afsluiter onder welke omstandigheden veilig kan worden gebruikt. Bij grote riooldiameters en een stijgende tegendruk nemen de krachten en debieten enorm toe. 

Bron: GWW Totaal 08-2013