Rioolafsluiter | Nieuws

Ontwikkeling Sewer Safety Chip - álles voor uw veiligheid!

SSC - Sewer Safety Chip / Sewer Safety Valve

Het doel van deze beide type afsluitcilinders is dat drukschommelingen (zowel toename als afname) in en voor de afsluitcilinder tijdig onderkend worden door de sensoren en doorgegeven worden aan de personen die in de riolering aan het werk zijn. Op deze manier kan adequaat worden gereageerd op calamiteiten.

Het concept is eenvoudig doch efficiënt: iedereen die werkzaam is in het riool en die kwaliteit en veiligheid hoog in het vaandel heeft staan zal het belang van deze technologische noviteit onderkennen!

Risicomatrix

Risicomatrix rioolafsluiters.

Bepalend voor de veiligheid van de opblaasbare afsluiter is dat deze de juiste diameter en juiste druk hebben. Is de afsluiter te hard opgeblazen dan kan deze scheuren en losschieten. Janssen Rioleringstechniek - onder meer in samenspraak met Royal Haskoning DHV en Aquafin – deze aspecten samen in de richtlijn voor het veilig plaatsen van opblaasbare rioolafsluiters. Het resultaat is een matrix die in één oogopslag duidelijk maakt welk type afsluiter onder welke omstandigheden veilig kan worden gebruikt. Bij grote riooldiameters en een stijgende tegendruk nemen de krachten en debieten enorm toe. 

Bron: GWW Totaal 08-2013
Inhoud syndiceren